افزایش قیمت 14.5 دلاری آلومینیوم در بورس لندن


09127106787