دیجی آلوم برند برتر تولید پروفیل آلومینیوم
شماره تماس :
09906023060

مجله دیجی آلوم

طراحی و تولید انواع قالب اکستروژن

اکسترود پروفیل آلومینیوم و مقاطع صنعتی آلومینیومی

پروفیل گرد آلومینیومی محصولی است که از ترکیب ورق ها و کلاف های آلومینیومی برای ایجاد ابعاد مختلف در عرض، […]

اینستاگرام دیجی آلوم