خواص آلیاژ 6061 | آلیاژ 6061 آلومینیوم | آلیاژهای آلومینیوم| آلیاژ 6063

خواص آلیاژ 6061

خواص آلیاژ 6061

در توضیح خواص آلیاژ 6061 که در اکسترود انواع پروفیل و میلگرد های آلیاژ 6061 استفاده میشود باید به موارد زیر اشاره کرد:

عناصر تشکیل دهنده آلیاژ 6061 :

0.15≥                  Ti

0.25≥                 Zn

0.35 – 0.04        Cr

1.2 – 0.8           Mg

0.15≥                Mn

0.4 – 0.15          Cu

0.7≥                  Fe

0.8 – 0.4            Si


نام آلیاژ                                    آلومینیوم آلیاژ 6061

بر اساس نوع عملیات حرارتی                           0            T6, T651            T4, T451

استحکام خستگی (2) (مگاپاسکال)                  62                97                      97

استحکام برشی (مگاپاسکال)                           83               165                    207

سختی (برینر)                                             30                65                       95

درصد ازدیاد طول نمونه با طول 13میل             30                25                       17

درصد ازدیاد طول نمونه با طول 1.6میل            25                22                       12

استحکام تسلیم (مگاپاسکال)                         55               145                     267

استحکام کششی (مگاپاسکال)                        124             241                      310

 

نظرات شما

X
قالب ووکامرس