اکسترود پروفیل آلومینیوم | عملیات اکسترود آلومینیوم | متراکم سازی آلومینوم |

اکسترود پروفیل آلومینیوم

اکسترود پروفیل آلومینیوم

اکسترود عملیات متراکم سازی آلومینیوم است ، در این فرآیند بیلت آلومینیومی ، تحت فشار از قالب با شکل مشخص و سطح مقطعی کوچکتر، رد شده و مقطع آلومینیومی تولید میکند. به این ترتیب که بیلت پس از انجام عملیات پیش گرم، داخل دستگاه، تحت فشار قرار میگیرد . تنشها و فشار ایجاد شده در اثر مواجهه بیلت با محفظه قالب موجب پایین آمدن احتمال ایجاد ترک سطحی بلوک فلزی یا همان بیلت در زمان انجام عملیات می شوند.
قرارگرفتن بیلت تحت نیروی فشار ، در فرآیند اکسترود پروفیل آلومینیوم ، موجب شکستن ساختار ریختگی میشود.این عملیات وابسته به دسته بندی های آلیاژو متد مورد نظر میتواند به شیوه های سرد ، گرم ویا مستقیم انجام شود.
درعملیات اکستروژن گرم، بیلت برای سهولت در روند فرم گیری و اکسترود پیش گرم میشود.
در شیوه اکستروژن مستقیم که متداولترین شیوه اکستروژن پروفیل آلومینیوم است ، بلوک فلزی یا بیلت در محفظه قالب تحت فشار قطعه ایی به نام رام و دامی به درون قالب هل داده میشود، به طور کلی برای تولید مقاطع توپر و توخالی مثل میلگرد آلومینیومی ،مفتول آلومینیومی ولوله آلومینیومی انجام میشود.
در این شیوه جریان فلز با حرکت رام در یک جهت میباشد. در عملیات اکستروژن وجود نیروهای اصطکاکی ناشی از حرکت کردن بیلت برروی دیواره محفظه قالب ، موجب افزایش نیروی فشار لازم برای رام میشود. پس از اتمام عملیات ، به منظور افزایش خاصیت مقاومت به خوردگی عملیات سطحی انجام میگیرد.
وجود میز خودکاردر عملیات اکستروژن مانع ساییدگی و ایجاد خط و خش توسط میز پرس میشود و بعد از عملیات سطح پروفیل صاف و بدون خش خواهد بود.
.

نظرات شما

X
قالب ووکامرس