دیجی آلوم برند برتر تولید پروفیل آلومینیوم
شماره تماس :
09906023060

مجله دیجی آلوم

طراحی و تولید انواع قالب اکستروژن

اکسترود پروفیل آلومینیوم و مقاطع صنعتی آلومینیومی

یکی از کاربردی ترین مقاطع آلومینیومی، پروفیل شیاردار مهندسی است. البته این پروفیل را با نام پروفیل شیاردار صنعتی نیز […]

قصد داریم در ادامه مقالات دانش فنی آلومینیوم به بررسی پروفیل شیاردار مهندسی یا بررسی پروفیل شیاردار صنعتی بپردازیم. یکی […]

اینستاگرام دیجی آلوم