دیجی آلوم برند برتر تولید پروفیل آلومینیوم
شماره تماس :
09906023060

مجله دیجی آلوم

طراحی و تولید انواع قالب اکستروژن

اکسترود پروفیل آلومینیوم و مقاطع صنعتی آلومینیومی

لوله آلومینیومی به دلیل استحکام زیاد ، در مقابل وزن کم در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان، صنعت برودتی […]

لوله آلومینیوم بر اساس کاربرد : لوله آلومینیوم بر اساس نوع کاربرد و نوع مصرف آن در صنعت از آلیاژهای […]

اینستاگرام دیجی آلوم