نبشی مخفی45-45

0 از 5

تومان

توضیحات

:امتیاز محصول و محتوا

نبشی مخفی45 -45
مورد کاربرد در اتصال پروفیل شیاردار مهندسی 45در 45. روش اتصال به این صورت است که پروفیل شیاردار مهندسی 45-45 به صورت فارسی برش خورده میشود و این قطعه در داخل پروفیل قرار میگیرد و پیچ آلن بسته میشود.

روش نصب: