در زیر انواع چراغ خطی و دیفیوزر و متعلقات جانبی مربوط به لاین های نوری دسته بندی شده است: