چراغ خطی مگنتی از نسل جدید چراغ های لاین نوری و نور خطی است که در دو حالت توکار و روکار در سقف و دیوار استفاده می شود. چراغ های مگنتی به دلیل امکان جابجایی موقعیت ماژول نوری از طرف طراحان و معماران بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.