پروفیل شیاردار مهندسی در بسیاری از صنایع استفاده میشود. در ساخت انواع کانوایر و میز های صنعتی استفاده میشود.