نرده شیشه ایی – آلومینیومی از جمله محصولاتی است که به صورت آماده نصب در دیجی آلوم عرضه میگردد.
این محصول تشکیل شده از بیس آلومینیوم ، کاور روی آلومینیوم ، گوه جهت محکم کردن شیشه و ناودانی جهت محافظت از شیشه در مقابل رول بلت