دسته مقاطع عمومی پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم عمومی که به پروفیل آلومینیوم معمولی هم معروف است به شکل ساده یا مقطع مشابه تولید می‌شود. انواع مختلفی از این پروفیلها در بازار به فروش می‌رسند مثل نبشی، لوله گرد، تسمه آلومینیومی، قوطی مربعی، لوله، یو چنل و … در زیر دسته بندی این محصولات را مشاهده می‌فرمایید.

لوله آلومینیوم

09906023060