درباره فروشگاه دیجی آلوم

وب سایت دیجی آلوم تنها بانک مقاطع و پروفیل های آلومینیوم از فروشندگان مختلف کشور به صورت مدیریت شده توسط کارشناسان تیم دیجی آلوم می‌باشد.