ساخت قالب و قالب سازی آلومینیوم | انواع قالب اکستروژن

ساخت قالب اکستروژن

ساخت قالب اکستروژن

در حالت کلی فولادهای موجود در صنایع برای به سه دسته تقسیم بندی میشوند که یک دسته از آنها در مورد ساخت قالب اکستروژن قابل بحث هستند.

فولادهای گرمکار:

این دسته از فولادهای گرمکار برای کاربری های دمای بیشتر از 320 درجه سانتیگراد است.

فولادهای سردکار:

این دسته از فولادها که با نام فولادهای سردکار (مانند IASC2363 ، IASC2379 )  نامیده میشوند معمولاً در حدود 320 درجه سانتیگراد قرار باشند، کمی نرم شده و سختی و استحکام آنها کاهش می یابد.

فولادهای تندبر:

این دسته از فولاد ها تحت  عنوان ابزار برش  (مانندIASC3343 ، IASC3202 ) مورد استفاده قرار میگیرند در چنین دمایی(حدود 316 درجه سانتیگراد ) دچار نرمی نمیشوند ولی به طور معمول میزان مقاومت در برابر شوک حرارتی آنها جهت استفاده در موارد دمای بالا کافی نیست.

آنچه که بیش از هر چیز دیگر  در روند ساخت قالب اکستروژن پروفیل آلومینیومی مهم و تاثیر گذار است نقش خود قالب اکستروژن و مسلما نقش فولاد گرمکار در ساخت قالب اکستروژن است که در ذیل به آن مفصلا خواهیم پرداخت.

فولاد گرمکار، عناصر تشکیل دهنده  و ویژگیهای آن :

فولادهای گرمکار در مقایسه با سایر فولاد ها  از کربن کمتر  به منظور به دست آوردن بیشترین سختی ودارای عناصری  مانند Mo ، W ، Co جهت مقاومت بیشتر  در مقابل نرم شدن در دماهای بالا میباشند.

با اضافه کردن  عنصر وانادیم به عناصرهای تشکیل دهنده فولاد ، میزان مقاومت حرارتی فولاد را افزایش میدهد اما باید در نظر داشته باشید که در حالت کلی  عنصر وانادیم جهت بیشتر کردن مقاومت در برابر سایش به این فولادها اضافه میشود.

 

ساخت قالب اکستروژن و ضرورت وجود خواص فولاد گرمکار

• مقاومت بیشتر در مقابل بازگشت

• برخورداری از استحکام کششی گرم بسیار بالا

• برخورداری از مقاومت در مقابل ضربه خوردگی گرم بسیار بالا

• برخورداری از مقاومت در مقابل ساییدگی  بسیار بالا

• برخورداری از مقاومت در مقابل شوکهای وارده حرارتی بسیار بالا

 

به طور کلی برای بهره مندی خوب  از  ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم و تولید محصول مناسب برپایه تلرانس  استاندارد عوامل و شرایط بسیاری تاثیرگذار است:

نوع و کیفیت فولاد گرمکار استفاده شده،

روش طراحی و ساخت قالب اکستروژن

عملیات حرارتی و سخت کردن قالب اکستروژن

انتخاب صحیح و درخور فولاد مطابق کاربرد آن

طراحی هندسی مناسب و  درخور شرایط تولید پروفیل آلومینیوم

برگزیدن میزان سختی مناسب باشرایط تولید اکستروژن

توان و فشار پرس اکستروژن  در تولید پروفیل آلومینیوم

روشهای نگهداری اصولی قالب اکستروژن آلومینیوم

 

نظرات شما

X
قالب ووکامرس