خواص آلیاژ 6063

خواص آلیاژ 6063

خواص آلیاژ 6063

آلیاژ 6063 آلومینیوم به عنوان یکی از اساسی ترین و پرکاربرد ترین آلیاژهای صنعت آلومینیوم میباشد که با توجه به عناصر تشکیل دهنده ی آن، امکان اکسترود آن آسان تر از سایر آلیاژهاست و ویژگی کاربردی بالایی دارد.

عناصر تشکیل دهنده آلیاژ 6063:

0.1≥                  Ti

0.1≥                 Zn

0.1≥                 Cr

0.9 – 0.45       Mg

0.1≥                Mn

0.1≥                Cu

0.35≥              Fe

0.6 – 0.2          Si


نام آلیاژ                                    آلومینیوم آلیاژ 6063

بر اساس نوع عملیات حرارتی                    0       T832        T831        T83       T6        T5        T4        T1

استحکام خستگی (2) (مگاپاسکال)           55      62         –          –            –          –              –             –

استحکام برشی (مگاپاسکال)                     69      97        –          117         152       152           124           186

سختی (برینر)                                        25      42        –         60          73         82            70             95

درصد ازدیاد طول نمونه                             –      20        22         12          12          9              10             12

استحکام تسلیم (مگاپاسکال)                    48      90        90        145        214      241             186            26

استحکام کششی (مگاپاسکال)                  90      152     172        186        241      255            207          290

کلیه اعداد در حالت کلی محاسبه شده و ممکن است برای حالت شمش یا گرده متفاوت عمل کند.

 

نظرات شما

X
قالب ووکامرس